Promocje
Poduszka z wypełnieniem/suwak - Wzór 6 (CARMANI)
Poduszka z wypełnieniem/suwak - Wzór 6 (CARMANI)

46,71 zł

Cena regularna: 62,28 zł

Najniższa cena: 62,28 zł
szt.
Carmani, poduszka świąteczna
Carmani, poduszka świąteczna

51,01 zł

Cena regularna: 68,01 zł

Najniższa cena: 68,01 zł
szt.
Regulamin
  REGULAMIN SKLEPU carmani.pl

 

 

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Firma Handlowo-Usługowa „eMDe” Marcin Dobkowski, ul. Rembielińska 19/2; 03-352 Warszawa).

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 1. Definicje:

  1. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  2. Sprzedający – Firma Handlowo-Usługowa "eMDe" Marcin Dobkowski/sklep carmani.pl

  1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży.

  2. Użytkownik – osoba, która zaakceptowała regulamin. 1. Dane Sprzedającego

Sklep www.carmani.pl jest prowadzony przez firmę:

Firma Handlowo-Usługowa „eMDe” Marcin Dobkowski

03-352 Warszawa, ul. Rembielińska 19

NIP: PL7581226286

REGON: 550087883

e-mail: detal@carmani.pl

Telefon: 697 632 387 (pn-so w godz.: 10-18)

 

Powyższa działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Zarząd Dzielnicy Targówek, Miasta Stołecznego Warszawa pod nr: 531789

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona jest przez Ministra Gospodarki.

dalej nazywany „Sprzedającym”.

 

 1. Sposób porozumiewania się/komunikacji

W przypadku zawarcia umowy na odległość sposób porozumiewania się Klienta ze Sprzedającym będzie odbywał się za pomocą:

 1. podstawowego adresu mailowego: detal@carmani.pl

 2. telefonu, pod numerem Sprzedającego 697 632 387 (koszt korzystania zgodny ze stawkami operatora, z którego usług korzysta Klient).

 

4. Zamówienia

  1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę.

  1. Dokonywanie zakupów w Sklepie możliwe jest zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych i posiadających swoje Konto jak i dla Klientów składających zamówienie bez rejestracji i utworzenia Konta.

  2. Złożenie zamówienia następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka zakupowego. W celu sfinalizowania zamówienia klient zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

  3. Po dokonaniu zamówienia Klient dostaje na podany przez niego, własny adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia;

  4. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg:

 1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (UWAGA!!! Zamówienie "płatne przy odbiorze" wymagają potwierdzenia w link wysyłany natychmiast po złożeniu zamówienia; brak potwierdzenia/kliknięcia w powyższy link w ciągu 3 dni kalendarzowych powoduje anulowanie zamówienia/nie przyjęcie zamówienia do realizacji);

 2. w przypadku zamówień płatnych przelewem(przelew tradycyjny, płatności elektroniczne) – po zaksięgowaniu wpłaty (UWAGA!!! Na zapłatę oczekujemy maks. 3 dni kalendarzowych; brak zapłaty w terminie powoduje anulowanie/odrzucenie zamówienia) .

     6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon(faktura na życzenie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów*), który wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

   

      */ Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT w przypadku gdy wartość paragonu (kwota ogółem) nie przekracza kwoty 450 zł lub 100 euro i paragon ten nie zawiera danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11–14 ww. ustawy, wówczas na jego podstawie można określić wartość podatku VAT dla poszczególnych stawek – paragon stanowi fakturę uproszczoną.

  Elementy, jakie powinien zawierać paragon, aby uznać go za fakturę uproszczoną, są następujące: data wystawienia; unikalny kolejny numer; NIP sprzedawcy; NIP nabywcy; nazwa (rodzaj) towaru lub usługi; data sprzedaży; kwota należności ogółem oraz dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek (jeśli nie zawiera danych wymienionych w art. 106e ust. 1 pkt 8–9, 11–14 ustawy o VAT)

   

  W odróżnieniu od zwykłej faktury VAT faktura uproszczona(paragon z NIP) nie musi zawierać: imion i nazwisk lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów.

  Wszystkie, nasze paragony posiadają w/w elementy, a więc paragon z NIP wystawiony przez nas do zamówienia o wartości poniżej 450zł i załączony do paczki jest fakturą uproszczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     7. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT(są to tzw. ceny brutto, do zapłaty).

            8. Minimalna wartość zamówienia = 49 złotych

 

5. Sposoby zapłaty i dostawa

  1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

  2. Koszty i szczegóły dostawy zamówienia dostępne są klikając tutaj w „KOSZTY I OPCJE DOSTAWY” , a także pojawia się szczegółowa informacja podczas składania zamówienia.

  3. Czas realizacji zamówienia(przygotowanie i wysyłka paczki) wynosi od 2 do 5 dni roboczych i uzależniony jest od kolejki zamówień oczekujących na realizację

  4. Ważna informacja sezonowa: zamówienia prawidłowo i kompletnie(tzn.: zam. płatne przy odbiorze: potwierdzone; zam. z przedpłatą: opłacone) złożone do dnia 11 grudnia(godz. 11:40) zostaną zrealizowane przed świętami; inne, niż wyżej wymienione zamówienia zostaną zrealizowane po 11 stycznia 2024 roku (UWAGA!!! Na górze, każdej strony sklepu znajduje się wyraźny, odróżniający się od pozostałej kolorystyki sklepu pasek z w/w informacją + dodatkowo: składając zamówienie, przy każdym sposobie dostawy jest informacja o realizacji zamówienia po 11 stycznia)

  5. Termin otrzymania przesyłki uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru. Przy dostawach przesyłek paczkomatowych oraz  kurierem czas nie powinien przekroczyć dwóch dni roboczych.

   Szczegóły dostępne są na podstronie „KOSZTY I OPCJE DOSTAWY”

  6. Obowiązują następujące formy płatności za zamówione towary:

   # za pobraniem(płatne przy odbiorze): należność pobiera kurier(tylko w przypadku paczek krajowych);
   # przelewem bankowym na konto sklepu, czyli tzw. „przedpłata za zamówienie”;

   # poprzez systemy płatności elektronicznych: Przelewy24, Shoper-Płatności(podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.) oraz PayPal, które umożliwiają szybkie przelewy międzybankowe, płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Mobile, MasterCard, Google Pay, a także płatność Blik oraz systemy ratalne i z przedłużoną płatnością.

 

6. Zawarcie umowy

  1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego(w obu przypadkach nie później niż w określonym w pnkt. 5, ust. 3, czasie).

  2. Zakupiony towar wraz dowodem zakupu jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

 

7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dalej OPK) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odbioru paczki bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpienia od umowy. Oświadczenie można złożyć Sprzedającemu, np. e-mailem wykorzystując formularz, którego wzór można pobrać w formacie .pdf : kliknij w tym miejscu oraz poniżej w załączniku do niniejszego regulaminu, a także na stronie „ZWROTY, REKLAMACJE”.

2. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów w przypadku odstąpienia od umowy z wyjątkiem sytuacji, gdy:

- Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego; Sprzedający nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

- Sprzedający zgodzi się ponieść ww. koszty.

3. Dla zachowania ustawowego terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem (w przypadku oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego).

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta drogą elektroniczną Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie przesłać Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w w/w. sposób

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient powinien zwrócić rzecz Sprzedającemu (zalecamy zwrot wraz z paragonem/fakturą, co ułatwi Sprzedającemu zwrot) lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 OPK, co jednak miało miejsce powyżej, w punkcie 7. ust. 1 niniejszego regulaminu.

11. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedającego.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu miedzy innymi do umów:

-12.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

-12.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-12.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

8. Ceny

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw(podstrona „PŁATNOŚCI, DOSTAWA”)

 

9. Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93). Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: detal@carmani.pl

3. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedający zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedającego, a także dołączenie dokumentu sprzedaży lub jego kserokopii.

4. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy Klientowi bez wad.

5. Sprzedający odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi(czas trwania rękojmi wynosi 2 lata)

6. Wszystkie produkty w sklepie carmani.pl objęte są 12 miesiącami ochrony gwarancyjnej.

7. Sprzedający rozpoznaje reklamacje niezwłocznie od jej złożenia lub dostarczenia Towaru, jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji.

8.  Za świadczoną usługę transportową na rzecz Kupującego Sprzedający wystawia paragon.

 

10. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta i nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

3. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu carmani.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

4. Sprzedający informuje o kodeksie dobrych praktyk, z którym należy się zapoznać, a o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim.

5. Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a więc Klient będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z w/w, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
⇒ Klient może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy nim(Klientem), a Sprzedającym;
⇒ Klient może zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (wykaz na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596)  z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedającym umowy;
⇒ Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim(Klientem) a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów(wyszukiwarka na stronie: https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php ), ewentualnie organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich; pełny wykaz organizacji/podmiotów: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php ). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800007707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html  oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl .
⇒ niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:  https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php
⇒ Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

6. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedający zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)) oraz zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji zamówienia. Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, tj.: w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827),Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).

 

INFORMACJE DODATKOWE DO REGULAMINU SKLEPU:


INFORMACJE O WŁAŚCICIELU SKLEPU:

Firma Handlowo-Usługowa "eMDe" Marcin Dobkowski

03-352 Warszawa, ul. Rembielińska 19

Numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Zarząd Dzielnicy Targówek, m. st. Warszawy: 531789

REGON: 550087883      NIP: PL7581226286

Kontakt z nami:
telefon: 697 632 387 (pn-so 10-18)
e-mail:

 • dział obsługi Klienta sklepu: detal@carmani.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl